International College, Thaksin University Thailand
THAKSIN UNIVERSITY

รายการกระทู้ทั้งหมด

# หัวข้อคำถาม จำนวนผู้เข้าอ่าน จำนวนผู้เข้าตอบ วันที่สร้าง ผู้ตั้งกระทู้
27 ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน #วิทยาเขตสงขลา #วิทยาเขตพัทลุง เรื่อง มาตรการเยียวยานิสิตที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ⭐ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 1 0 2022-01-13 13:12:47 admin
26 ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนิสิตที่สนใจ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting KU Online International Academic Forum: In Celebration of the 79th Anniversary of Kasetsart University ในหัวข้อ Reinventing Kasetsart University 8 0 2022-01-06 10:58:24 admin
25 International College Announcement Academic Program Admission Semester 1 / 2022 [Doctor of Philosophy in Energy Engineering (English Program)] 9 0 2021-12-27 10:14:59 admin
24 International College Announcement Academic Program Admission Semester 1/ 2022 [Doctor of Philosophy in Sustainable Development (English Program)] 4 0 2021-12-27 10:11:30 admin
23 International College Announcement Academic Program Admission Semester 1 / 2022 [Master Of Business Administration (English Program)] 8 0 2021-12-27 10:09:51 admin
22 Guanghua school of management มหาวิทยาลัยปักกิ่งประกาศให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ) 6 0 2021-12-21 10:10:21 admin
21 การเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ระหว่างวันที่ 1 - 28 ธันวาคม 2564 5 0 2021-12-21 09:40:27 admin
20 International College Announcement Academic Program Admission Semester 2 / 2021 [Doctor of Philosophy in Energy Engineering (English Program)] 45 0 2021-10-05 15:11:36 admin
19 International College Announcement Academic Program Admission Semester 2 / 2021 [Master Of Business Administration (English Program)] 49 0 2021-09-23 16:24:24 admin
18 International College Announcement Academic Program Admission Semester 2 / 2021 [Doctor of Philosophy in Sustainable Development (English Program)] 34 0 2021-09-23 16:23:21 admin
17 ประชาสัมพันธ์โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ TOEIC 44 0 2021-07-12 13:10:15 admin
16 ขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย Call for Opportunity Grant 2021 53 0 2021-06-04 11:03:48 admin
15 ขอประชาสัมพันธ์งาน "GC x Mahidol Webinar : Circular Economy & Sustainability for Higher Education" 48 0 2021-05-28 14:58:19 admin
14 เชิญชวนส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2564 53 0 2021-05-06 14:45:16 อโณทัย
13 การประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2564 51 0 2021-05-06 14:43:45 อโณทัย
12 Announcement from International College 69 0 2021-05-06 14:41:34 อโณทัย
11 Announcement from International College 58 0 2021-05-06 14:38:07 อโณทัย
10 Announcement from International College 68 0 2021-05-06 13:40:43 อโณทัย
9 Announcement from IC: Admission Announcement 1/2021 65 0 2021-03-31 18:16:13 Admin
8 How many courses International College have? 69 1 2021-03-31 18:04:51 อนันเทพ
7 TOEFL ITP กำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม เป็นต้นไป สอบวันที่ 3 เมษายน 2564 85 0 2021-03-31 18:01:35 Admin
6 Announcement from IC: Enrollment in summer semester 112 1 2021-03-31 17:48:58 Admin