THAKSIN UNIVERSITY

Guanghua school of management มหาวิทยาลัยปักกิ่งประกาศให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ)

ประกาศให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งจะเปิดภาคเรียนในเดือนสิงหาคม 2565
โดยผู้สนใจสมัครรับทุนฯ สามารถดูรายละเอียดและสมัครได้โดยตรงที่ www.studyatpku.com กำหนดการเปิดรับสมัครภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 25665

แสดงความคิดเห็น